De Griekse filosoof Socrates (5de eeuw voor Christus) geldt algemeen als grondlegger van het westerse humanisme. Hij stelde vragen bij alle vanzelfsprekendheden die op zijn weg kwamen. Vraagtekens plaatste deze wijsgeer vooral bij autoriteit en dogmas. Het zelf kritisch nadenken heeft de moderne humanist met Socrates gemeen. Socrates vraagt wat vind jij van liegende politici ? Het wordt gezien de liegende politici ja ook in ons eigen land, hoog tijd voor een moreel politiek elan zoals die wordt voorgestaan door het Humanisme. Er kan geen plaats zijn voor mensen zoals Mark Rutte, dhr Teeven en nog erger van der Steur die deals met criminelen in de doofpot willen stoppen. Gelukkig hebben we goed functionerende journalisten en af en toe een klokkenluider die de doofpot onthult.De door de culturele elite hoog opgeleide mensen vergetenen hebben massaal gestemd voor Brexit het loskomen van Engeland en op Trumpettisme in America want de democraten vonden die vergetenen deplorables en raakten daarmee nog meer vervreemd van de achterban. Vergeet niet dat 60 procent van de bevolking wel stemrecht heeft ook al heeft ze alleen lagere opleiding.