VOOR LEDEN VERRICHTEN WE KOSTELOOS JURIDISCHE DIENSTEN

BEZWAAR EN BEROEPSPROCEDURES OP HET GEBIED VAN UITKERINGEN / WMO PROCEDURES / UWV / SOCIALE DIENST

VERGUNNINGEN OMGEVINGSRECHT BESTEMMINGSPLANNEN

ARBEIDSRECHT EN SOCIAAL VERZEKERINGSRECHT PROCEDURES

VOOR AFSPRAKEN STUURT U EERST EEN EMAIL aan humaanlokaal@gmail.com